Informationspjece vedrørende høreapparatsbehandling

Sundhedsstyrelsen har udgivet en ny informationspjece til dig der overvejer høreapparat.
Hvor går man hen, når man vil undersøges for høretab ?
Hvilke muligheder og rettigheder gælder for høreapparatsbehandling ?
Og hvor kan man søge støtte, når man har fået udleveret sit høreapparat ?

Denne pjece er målrettet voksne, som har mistanke om høretab. Pjecen giver dig et overblik over, hvor du kan få undersøgt din hørelse samt dine muligheder for støtte, hvis det viser sig, at du har behov for et høreapparat.

Den fuldstændige pjece kan findes på: Informationspjece vedrørende høreapparatsbehandling