Tinnitus

Tinnitus

Definition
Alle lyde i ørerne, som ikke kan høres af andre end én selv, kaldes tinnitus.
Tinnitus er ikke en sygdom i sig selv.
Næsten alle mennesker kender det fænomen, at der kortvarigt kan være en tone for øret eller ørerne.
Hvis man placerer 100 mennesker i et såkaldt lyddødt rum, hvilket vil sige et rum uden udefra kommende lyde, vil 95 af dem berette, at de alligevel hører forskellige former for lyde.
Lydene, der faktisk altid er temmelig svage, kommer fra det indre øre eller hørenerven. Nogle kalder lydende “hjernens egen musik”, mens andre kalder det for “Djævlens orkester”.
Tinnitus skyldes ofte støjskade, som kan være forekommet længe inden tilstanden opstår.

Symptomer
Hos folk, der lider af tinnitus, høres lydene i det daglige, og for enkelte er det meget generende. Ofte vil det være mest generende i begyndelsen, og selv om selve tinnitus ikke ændrer sig, vil generne blive mindre for som regel til sidst at forsvinde; man har så vænnet sig til ørets egne lyde. Lydene vil selvsagt være mest tydelige i stille omgivelser, og er derfor mest generende, når man lægger sig til at sove i et stille værelse.
Hvis man har generende tinnitus, vil man blive undersøgt hos øre-næse-halslægen, der bl a måler hørelsen. Tinnitus er ofte, men ikke altid forbundet med hørenedsættelse især i de lyse toner. Ørets egne lyde høres tydeligere, fordi baggrundsstøjen høres mindre tydeligt.
I ganske enkelte tilfælde skyldes tinnitus sygdomme i mellemøre eller på hørenerven, hvilket vil blive be- eller afkræftet ved undersøgelsen hos specialisten, eventuelt suppleret med yderligere undersøgelser på hospitalsafdeling.

Behandling
Der findes ikke nogen egentlig behandling mod tinnitus, men problemet kan afhjælpes på forskellige måder. Ofte vil det være beroligende at få at vide, at der ikke er tale om noget farligt. Mange er bange for at have blodpropper eller svulster i hjernen eller andre alvorlige lidelser. Nogle er bekymrede for at blive sindssyge og andre igen er nervøse for at miste hørelsen. Så galt går det dog som hovedregel ikke!
En anden måde at afhjælpe problemet på er, at overdøve lyden med andre lyde. Hvis der er ledsagende hørenedsættelse, kan selve det at få høreapparat være nok til at fjerne lyden. De færreste sover dog med høreapparat på, så her kan løsningen være at have en radio med svag musik tændt, eller man kan købe en såkaldt “lydpude”. Hvis hørelsen er helt normal, kan man også hjælpes med en “tinnitusmasker”. Henvisning til hørecentral kommer ofte på tale.

Tinnitus børn, se link – http://www.tinnituskit.com/your-first-aid-kit