Svimmelhed

Svimmelhed

Øvelser ved godartet svimmelhed

Disse øvelser kan forkorte sygdomsperioden hos patienter, der hos øre-næse-halsspecialisten har fået konstateret godartet svimmelhed.
Gå en tur på ca ½ time dagligt og oprethold så vidt muligt almindelige daglige gøremål under hele sygdomsforløbet.

Øvelser ved forbigående lidelse i balancenerven

NB! Det er meningen, at man skal blive svimmel under træningen.

Øvelserne udføres 2 gange dagligt. Man går videre til øvelse 2, når øvelse 1 ikke længere udløser svimmelhed og så fremdeles.

1. Sid ned og fæst blikket på et punkt i ca 2 meters afstand. Drej derefter hovedet fra side til side uden at slippe punktet med blikket. Øvelsen skal udføres ca 15 sekunder. Man kan lettere holde takten, hvis man samtidig tæller: ettusind og et, ettusind og to osv til ettusind og femten

2. Stå op og berør en fast genstand (stoleryg, bord el lign) ganske let med en finger. Gentag øvelse 1.

3. Stå op uden at røre noget. Gentag øvelse 1.

4. Stå op med lukkede øjne. Gentag øvelse 1, idet punktet nu forestilles.

5. Stå op. Gentag øvelse 1 – 4, men bevæg hovedet op og ned i stedet for fra side til side.

6. Fæst blikket på et punkt i øjenhøjde og gå derefter fremad mod punktet, idet hovedet drejes fra side til side i samme takt som i øvelse 1.

7. Stå på en sofapude og balancer på denne – hvis det er for svært, kan man som i øvelse 2 berøre en fast genstand ganske let med en finger. Hvis man har placeret sofapuden i et hjørne, risikerer man ikke så let at falde under øvelsen.

8. Gentag øvelse 7 med lukkede øjne.

9. Gentag øvelserne 7 og 8 med et glas halvt fyldt med vand i hånden.

Øvelser ved krystaller i balanceorgenet (“øresten”)

NB! Det er meningen, at man skal blive svimmel under træningen.

Begynd hver morgen således:

1. Sid på sengekanten og drej hovedet, så du kigger op mod loftet, når du lægger dig ned på siden

2. Læg dig ned på den side, der provokerer svimmelheden

3. Bliv liggende til du ikke er svimmel mere – gerne 5 minutter

4. Sæt dig op på sengekanten og fortsæt i en jævn bevægelse, til du ligger på den anden side

Gentag øvelsen hver dag, til den ikke mere provokerer svimmelhed.

Øvelsen skal KUN udføres 1 gang om dagen.