Polypper

Polypper

Adenoide vegetationer = polypper og hvad er så det ?

Polypperne er, som mandlerne, opbygget af lymfatisk væv magen til lymfeknuderne. De er en del af en “lymfatisk ring”, som omkranser svælget = næsesvælget bag næsen og den bløde gane (bl.a. drøblen) og kan ikke, modsat mandlerne, ses gennem munden uden specielle instrumenter.

Polypperne og mandlerne er strategisk placeret omkring de øvre luftveje, hvor de præsenteres for bakterier og virus. De deltager muligvis i dannelsen af antistoffer = modstoffer mod bakterier og virus som led i kroppens immunsystem.

Men de kan også selv blive inficeret og polypperne er et yndet opholdssted for diverse forkølelsesvira og -bakterier. Forkølelsesvirus kan således overleve flere uger efter forkølelsen er overstået og i denne periode er man smittefarlig.

Hvad er polyppernes funktion ?

Deres funktion udspiller sig i barnets første leveår. Man har ingen holdepunkter for, at de har væsentlig betydning efter det 3´die leveår. Man har heller ikke kunnet påvise at børn, der har fået fjernet polypper og mandler, i deres senere liv har haft dårligere modstandskraft mod sygdomme.

Hvilke symptomer giver forstørrede polypper ?

* Vejrtrækningsbesvær på grund af nedsat luftpassage gennem næsen. Dette medfører snorken og forringet søvn, som medfører træthed om dagen. Det kan desuden medføre underudvikling af underkæben med bl.a. dårlig tilpasset tandstilling til følge.

* Kronisk betændelse i polypperne kan påvirke nabostrukturer, f.eks. det Eustakiske rør, som fører luft fra næsesvælget til mellemøret. Det kan medføre tilbagevendende mellemørebetændelser og væske i mellemøret. Senere års studier viser, at fjernelse af polypper har en gavnlig virkning hos en væsentlig del af børn med kronisk mellemørebetændelse og væske i mellemøret.

Hvordan opereres polypper ?

Polypper fjernes under en kort, fuld bedøvelse (maske og narkosegas) med vinklet “høvl”, som føres ind gennem munden. Indgrebet i sig selv varer under 5 minutter.

Det vil bløde lidt fra næse og mund, indtil blodet størkner få minutter efter operationen. Når blødningen er ophørt og barnet er helt vågent, kan man tage barnet med hjem.

Resten af dagen bør barnet holdes i ro. Lidt blod i spyttet er tilladeligt og skulle der komme lidt blødning fra næse eller mund, skal man lade barnet sutte på knuste isterninger. Standser blødningen ikke efter 15-20 minutter, må man søge læge eller skadestue.

Efterblødning er uhyre sjældent, men søg læge, hvis de er i tvivl.

Informationsvideo til børn om operation og narkose:

https://www.sundhed.dk/borger/patienthaandbogen/oere-naese-hals/illustrationer/animationer/finn-skal-bedoeves/