Corona Virus Info

Corona-information

OBS: VIGTIG MEDDELELSE
Regeringen og sundhedsmyndighederne har den 23. marts meddelt, at indsatsen mod smittespredning af Covid19 (corona) er forlænget - indtil videre til den 13. april.
Dette indebærer at ALLE personer med influenzasymptomer, vejrtrækningsproblemer, forkølelse og feber, fortsat anses som mulige smittespredere. Dette gælder også for personer, der ikke har været i udlandet eller har været i kontakt med personer smittet med covid19.
Alle med influenzasymptomer, vejrtrækningsproblemer, forkølelse og feber skal blive hjemme og undgå kontakt med andre mennesker indtil man er rask.
Ved alvorlige symptomer med åndenød og væsentlig påvirket almentilstand skal man ringe til sin egen læge

DET PRIMÆRE HENSYN GÅR UD PÅ AT BESKYTTE PERSONER MED NEDSAT IMMUNSYSTEM OG ALVORLIGE KRONISKE LIDELSER (HJERTE- OG LUNGESYGDOMME, KRÆFT MM) MOD SMITTE. DESUDEN ER DET VIGTIGT AT SUNDHEDSPERSONALET IKKE SMITTES OG DERMED SÆTTES UD AF SPILLET

Fra tirsdag morgen den 24. marts til tirsdag den 14. april lukker klinikken derfor ned for alle konsultationer, som ikke er akutte og uopsættelige.

Det vil sige, aftalte konsultationer til rutinemæssige kontroller af øre-, næse- og halsproblemer indenfor dette tidsrum modtages ikke, medmindre der samme dag er lavet en telefonisk aftale med klinikken.

Patienter med mistanke om kræftsygdomme og akutte skader, modtages fortsat i klinikken efter forudgående telefonisk aftale.

Vi håber på forståelse og appellerer til at alle medvirker til at nedsætte smitterisikoen. Husk at hoste i ærmet eller væk fra andre, husk at vaske hænder eller bruge sprit efter kontakt med personer eller genstande, der kan smitte.

Coronavirus: Spørgsmål og svar